Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans

Akademik Kadro

Akademik Kadro

  E: erkute@mef.edu.tr   T: 0212 395 3615

Prof. Dr. Erhan Erkut

Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı. Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’te Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′ten bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu. İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Muhittin Gökmen
(Enstitü Müdürü)


Muhittin Gökmen lisans eğitimini 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversiteden yüksek lisans eğitimini 1984'te tamamlayan Prof.Gökmen Pittsburgh Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisans eğitimini 1986'da ve doktorasını 1990'da tamamladı. DARPA sponsorluğundaki bir projede doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Prof. Gokmen 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1993'te doçentlik, 1999'da profesörlük unvanlarını kazandı. 2001-04 arasında İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. Sonrasında yeni kurulan İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün başkanı olarak çalıştı. 2004 yılında ARI Teknokent'te akademisyenler tarafından kurulan ilk şirket olan ve dijital video ve görüntü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Divit girişimini kurdu. 2014'te MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bölüm başkanı olarak göreve başladı ve Bilim ve Mühendislik yüksek lisans programının direktörlüğüne atandı.

 

Prof. Dr. Özgür Özlük
(Program Direktörü)

Prof. Dr. Özgür Özlük Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1999 yılında doktora derecesini North Carolina Üniversitesi’nde almıştır. Doktorasının ardından Silikon Vadisi’nde fiyatlandırma optimizasyonu üzerine çalışmış, 2003-2014 yılları arasında San Francisco Üniversitesi’nde Veri Analitiği üzerine çeşitli dersler vermiştir.  Yine bu süreçte farklı üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Doç. Dr. Özlük, 2014 Sonbahar döneminde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Programı'nı kurmuştur. 2015 yılı sonunda öngörü analitiği üzerine işler yapan Verite Analytics şirketini kurmuştur.

   

Prof. Dr. Semra Ağralı

Prof. Dr. Semra Ağralı lisans derecesini 2003 yılında İTÜ ve yüksek lisans derecesini 2005 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise 2009 yılında Florida Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden aldı. 2009-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent ve 2013-2016 yılları arasında yine aynı üniversitede doçent olarak görev yaptı. Dr. Ağralı Temmuz 2016’dan bu yana MEF Üniversitesi Endüstri  Mühendisliği Bölümü'nde doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları karma-tamsayılı ve doğrusal olmayan optimizasyon ve bu yöntemlerin enerji planlaması, tedarik zinciri, doğrusal olmayan sırt çantası problemleri, öbek büyüklüğü belirleme problemleri ve  çizelgeleme alanlarında uygulamalarını kapsar.

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. 

Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktad

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taş

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Taş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği’nden (2006) ve yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği’nden aldı (2008). Doktora çalışmalarını Hollanda’da Eindhoven Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yenilik Bilimleri Bölümü’nde yürüttü (2009–2013). Doktora araştırmalarının bir kısmını misafir öğretim üyesi olarak Kanada’da  CIRRELT (Interuniversity Research Centre on Enterprise Networks, Logistics and Transportation) Araştırma Merkezi’nde tamamladı (Eylül 2011–Ocak 2012). Doktorasının ardından Kanada’da hem HEC Montréal Üniversitesi’nde hem de CIRRELT Araştırma Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı (2013–2015). Dr. Taş Eylül 2015’ten beri MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmaları belirsizlik altında ulaşım planlama (özellikle araç rotalama problemleri), belirsizlik altında üretim ve envanter planlama, ve havayolu ekip çizelgeleme üzerine yoğunlaşmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Utku Koç

Utku Koç lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 2003 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarında tedarik zincirlerinde üretim, envanter ve taşıma kararlarının entegrasyonu üzerine çalışmıştır. Doktora sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde optimizasyon algoritmalarının paralelizasyonu üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Mart 2015'ten itibaren MEF Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

  

Dr. Öğr. Üyesi Hande Küçükaydın

Dr. Öğr. Üyesi Hande Küçükaydın lisans derecesini 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini 2004 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümü’nden ve doktora derecesini 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. 2002-2006 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde, 2006-2011 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora tezinde değişken özellikleri olan çeşitli tesis yer seçimi problemleri üzerinde yoğunlaştı. Belçika’da Liège Üniversitesi HEC Management School’un QuantOM (Quantitative Methods and Operations Management) araştırma merkezinde Kasım 2011’den Eylül 2013’e kadar doktora sonrası araştırmacı, Ekim 2013’ten Ağustos 2014’e kadar FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) araştırmacısı olarak çalıştı. Belçika’da bulunduğu süre zarfında özellikle araç rotalama problemleri üzerinde araştırmalarını yürüttü. Hande Küçükaydın, Ağustos 2014’ten bu yana MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Evren Güney

Dr. Öğr. Üyesi Evren Güney lisans (1999), yüksek lisans (2002) ve doktora (2009) derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden aldı. Doktora tezinde yer seçimi ve kapsama problemleri üzerine yoğunlaştı. İlerleyen yıllarda stokastik optimizasyon modelleri ve sosyal ağlar üzerine çalışmalar yaptı. 2011-17 yılları arası İstanbul Arel Üniversitesi'nde yer alan Evren Güney 2018'den beri MEF Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evren Güney aynı zamanda 2000 yılından beri aktif bir girişimci olarak çeşitli girişimlerde yer alırken, Türkiye'nin önde gelen girişim hızlandırma programlarından olan Starter's Hub Türkiye'nin de mentörleri arasında yer almaktadır.

 

Sercan Akkaş, Yemek Sepeti

Sercan Akkaş, kullanıcı davranışları, analitik ve dönüşüm optimizasyonları üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Yönetimi programını "Özel Alışveriş Kulüplerinden Kullanıcıların Satın Alma Davranışları" konulu tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Sırasıyla Ziraat Teknoloji, Metglobal şirketlerinde çalıştıktan sonra 2014 yılından beri Yemeksepeti firmasında analitik ve optimizasyon üzerine çalışmaktadır.

 

Serhat Çevikel, Boğaziçi Üniversitesi

Serhat Çevikel 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans dereceleri ile mezun oldu. 1998-1999 yılları arasında Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'nde ve 1999-2005 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü'nde uzman ve yönetici olarak çalıştı. Bu dönemde yatırım bankacısı olarak farklı sektörlerde çok sayıda değerleme, fizibilite, halka arz, stratejik yeniden yapılandırma ve birleşme & devralma danışmanlığı projelerinde yer aldı. 2005-2009 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu danışmanı olarak şirketin özelleştirme sonrası geçiş süreci içerisindeki projelerin yönetiminde bulundu.

Serhat Çevikel, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, finans doktora programına devam ederken, şirket değerleme, bilgisayar programlama, yönetim simülasyonu, davranışsal finans, finansal piyasalarda algoritmik alım satım sistemleri ve büyük veri analitiği üzerine çalışmalar yürütmekte ve dersler vermektedir.

 

Dr. Berk Orbay, Hedgeblue

Berk Orbay lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Aynı bölümün Yöneylem Araştırması yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Doktorasını 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde finansal opsiyonların fiyatlamasında model seçimleri üzerine tamamladı. Profesyonel hayatında kamu (TBMM),  startup (Parlakbirgelecek, Algopoly) ve araştırma (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında tecrübesi bulunmaktadır. MEF'ten önce Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde çeşitli dersler vermiştir. Ekim 2020'den itibaren kurucu ortağı olduğu Hedgeblue’da çalışmaktadır

 

Tankut Tekeli, Türkiye İş Bankası

Tankut Tekeli, 1972 Adana doğumludur. 1996 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 1997’de Roketsan A.Ş.’de sistem mühendisi olarak başlamıştır. 1999 yılında yazılım geliştirme uzmanı olarak girdiği T. İş Bankası’nda yazılım geliştirme ekip lideri, yazılım kalite yöneticisi, veri mimarı, çözüm mimarı gibi farklı görevler almıştır. 2018 yılında T. İş Bankası Yapay Zeka Çevik Alanı’nın kuruluşunda yer almış ve 3 yıldır yapay öğrenme alanında kıdemli veri bilimci olarak çalışmaktadır.

 

Haydar Özler, LC Waikiki

1974 yılında Diyarbakır'da doğan Haydar Özler 1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. 
 
Yazılım alanındaki kariyerine 1999 yılında Türkiye İş Bankasında başlamıştır. 2015-2018 yılları arasında SoftTech Ödeme Uygulamaları Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 2018 yılından 2021 yılı ortasına kadar olan sürede Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Çevik Alanı’nda çalışmış, sırasıyla Veri Bilimci ve Yapay Zeka Çevik Alan Lideri görevlerini icra etmiştir.
 
14 Haziran 2021 itibariyle LC Waikiki şirketinde Veri Analitiği Direktörü olarak çalışmaya başlamış olan Haydar Özler, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Dr. Cem Görgün, Koç Holding

Cem Görgün lisans derecesini 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden, yüksek lisans derecesini ise 2014 yılında King's College London'dan Uluslararası Politik Ekonomi alanında almıştır. Ekonomi alanında doktorasını 2020 yılında Koç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, Jean Monnet Bursu ile Bocconi Üniversitesi'nde ziyaretçi olarak bulunmuştur. Doktora tezi parasal birliklerde optimal para politikası üzerinedir. Makroekonomik modelleme ve zaman serisi öngrüsü konularında uzmanlaşmıştır. Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi'nde dersler vermiştir. Halen Koç Holding'de Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x