Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans

Akademik Kadro

KADRO

  E: erkute@mef.edu.tr   T: 0212 395 3615

Prof. Dr. Erhan Erkut

Erhan Erkut, lisans derecesini 1980’de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktorasını ise 1986’da Florida Üniversitesi’nden aldı. 1985-2005 yıllarında Alberta Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ders veren Prof. Erkut bu dönemde “INFORMS Teaching of Management Science Practice Award” ile “3M Teaching Fellowship” başta olmak üzere dokuz eğitim ödülü ile Canadian Operational Research Society tarafından verilmiş beş başarı ödülü aldı ve 50’den fazla hakemli dergi makalesi yayınladı. Eğitim ve araştırmanın yanında birçok endüstriyel projeyi de yöneten Prof. Erkut, Centre for Excellence in Operations adlı bir uygulamalı araştırma merkezi kurdu, ve INFORMS Transactions in Education dergisinin kurucu editörlüğünü yaptı.

2005’te Türkiye’ye dönen Prof. Erkut, 2005-07 arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı, 2008-13 arasında Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü, 2014′ten bu yana ise MEF Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı görevlerinde bulundu. İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı ve Bilim Kahramanları derneklerinde yönetim kurulu üyeliği yapan Prof. Erkut, son yıllarda Türkiye’de girişimcilik ve yetkinlik gelişimi konularında aktif olarak çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Muhittin Gökmen
 

Muhittin Gökmen lisans eğitimini 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversiteden yüksek lisans eğitimini 1984'te tamamlayan Prof.Gökmen Pittsburgh Üniversitesi'nde ikinci yüksek lisans eğitimini 1986'da ve doktorasını 1990'da tamamladı. DARPA sponsorluğundaki bir projede doktora sonrası çalışmalar yaptı.

Prof. Gokmen 1992'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1993'te doçentlik, 1999'da profesörlük unvanlarını kazandı. 2001-04 arasında İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nde dekan olarak görev yaptı. Sonrasında yeni kurulan İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün başkanı olarak çalıştı. 2004 yılında ARI Teknokent'te akademisyenler tarafından kurulan ilk şirket olan ve dijital video ve görüntü teknolojileri alanında faaliyet gösteren Divit girişimini kurdu. 2014'te MEF Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde bölüm başkanı olarak göreve başladı ve Bilim ve Mühendislik yüksek lisans programının direktörlüğüne atandı.

 
 

Prof. Dr. Özgür Özlük
(Program Direktörü)

Prof. Dr. Özgür Özlük Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1999 yılında doktora derecesini North Carolina Üniversitesi’nde almıştır. Doktorasının ardından Silikon Vadisi’nde fiyatlandırma optimizasyonu üzerine çalışmış, 2003-2014 yılları arasında San Francisco Üniversitesi’nde Veri Analitiği üzerine çeşitli dersler vermiştir.  Yine bu süreçte farklı üniversitelerde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Doç. Dr. Özlük, 2014 Sonbahar döneminde Bahçeşehir Üniversitesi’nde Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Programı'nı kurmuştur. 2015 yılı sonunda öngörü analitiği üzerine işler yapan Verite Analytics şirketini kurmuştur.

   

Doç. Dr. Semra Ağralı

Doç. Dr. Semra Ağralı lisans derecesini 2003 yılında İTÜ ve yüksek lisans derecesini 2005 yılında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise 2009 yılında Florida Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü'nden aldı. 2009-2013 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yardımcı doçent ve 2013-2016 yılları arasında yine aynı üniversitede doçent olarak görev yaptı. Dr. Ağralı Temmuz 2016’dan bu yana Mef Üniversitesi Endüstri  Mühendisliği Bölümü'nde doçent olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları karma-tamsayılı ve doğrusal olmayan optimizasyon ve bu yöntemlerin enerji planlaması, tedarik zinciri, doğrusal olmayan sırt çantası problemleri, öbek büyüklüğü belirleme problemleri ve  çizelgeleme alanlarında uygulamalarını kapsar.

Dr. Öğr. Üyesi Utku Koç

Utku Koç lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde 2003 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarında tedarik zincirlerinde üretim, envanter ve taşıma kararlarının entegrasyonu üzerine çalışmıştır. Doktora sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Northwestern Üniversitesi'nde optimizasyon algoritmalarının paralelizasyonu üzerine çalışmalarda bulunmuştur. Mart 2015'ten itibaren MEF Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar

Tuna Çakar, lisans derecesini 2004’de Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programı’nda tamamladı. Lisans bitirme tezini pertürbasyon tekniği kullanarak proteinlerin 3-boyutlu modellenmesi üzerine yaptı. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Bilimler Programı’nda yüksek lisans derecesini tamamladı. Yüksek lisans tezini deri iletkenliği ve nabız ölçüm yöntemlerini kullanarak duygulanım süreçlerini anlamak üzerine yaptı. 

Doktora derecesini ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora tezinde insanlardaki aynılık değer yargılarıyla ilgili karar verme süreçlerinin matematiksel, nörofizyolojik ve biometrik ölçüm yöntemlerine dayanan modellerle anlaşılması üzerine yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Tuna Çakar hali hazırda uygulamalı nörobilim alanında sektöre yönelik ve akademik projelerde aktif olarak çalışmaktadır. Şubat 2016'dan beri MEF Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.

 

Burçin Yılmaz, Verite Analytics

Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Enformatiği Bölümünden 2000 yılında mezun olan Burçin Yılmaz, iş hayatına Metro AG grubunda başladı. 2006 yılında Almanya Reutlingen Üniversitesi Media and Communications Informatics yüksek lisans programını tamamladı. Yüksek lisans tezini Yapı Kredi Bankası'na Information Visualization konusunda proje geliştirerek yazdı.

Sırasıyla Garanti Teknoloji, Finansbank IBTECH, Atos Origin ve Vodafone şirketlerinde  CRM ve Business Intelligence konularında çalıştı;  teknoloji, iş analitiği ve proje yönetimi ekipleri yönetti. Aynı konularda yurtdışında projelerde ve Turkcell'de danışman olarak çalışmış, ayrıca Yeditepe Üniversitesi Alman İşletme Enformatiği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır. 2015'ten bu yana, öngörü analitiği konusunda çalışan Verite Analytics şirketinde  CIO olarak çalışmaktadır.

  

Sercan Akkaş, Yemek Sepeti

Sercan Akkaş, kullanıcı davranışları, analitik ve dönüşüm optimizasyonları üzerine çalışmaktadır. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü-Mühendislik Yönetimi programını "Özel Alışveriş Kulüplerinden Kullanıcıların Satın Alma Davranışları" konulu tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Sırasıyla Ziraat Teknoloji, Metglobal şirketlerinde çalıştıktan sonra 2014 yılından beri Yemeksepeti firmasında analitik ve optimizasyon üzerine çalışmaktadır.

 

Serhat Çevikel, Boğaziçi Üniversitesi

Serhat Çevikel 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden yüksek lisans dereceleri ile mezun oldu. 1998-1999 yılları arasında Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'nde ve 1999-2005 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Bölümü'nde uzman ve yönetici olarak çalıştı. Bu dönemde yatırım bankacısı olarak farklı sektörlerde çok sayıda değerleme, fizibilite, halka arz, stratejik yeniden yapılandırma ve birleşme & devralma danışmanlığı projelerinde yer aldı. 2005-2009 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu danışmanı olarak şirketin özelleştirme sonrası geçiş süreci içerisindeki projelerin yönetiminde bulundu.

Serhat Çevikel, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde, finans doktora programına devam ederken, şirket değerleme, bilgisayar programlama, yönetim simülasyonu, davranışsal finans, finansal piyasalarda algoritmik alım satım sistemleri ve büyük veri analitiği üzerine çalışmalar yürütmekte ve dersler vermektedir.

 

Dr. Berk Orbay, Algopoly

Berk Orbay lisans derecesini 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Aynı bölümün Yöneylem Araştırması yüksek lisans programından 2011 yılında mezun oldu. Doktorasını 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde finansal opsiyonların fiyatlamasında model seçimleri üzerine tamamladı. Profesyonel hayatında kamu (TBMM),  startup (Parlakbirgelecek.com) ve araştırma (Boğaziçi Üniversitesi) alanlarında tecrübesi bulunmaktadır. MEF'ten önce Boğaziçi ve İstanbul Bilgi üniversitelerinde çeşitli dersler vermiştir. 2017 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu Algopoly'de çalışmaktadır.

Serkan Ceran, Ipsos

Ipsos Pazarlama Bilimi Direktörü olan Serkan Ceran, Şişli Terakki Lisesi’nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 
Bilgi Üniversitesi’nde Listening to Customer, Michigan Üniversitesi’nde Model Thinking , Johns Hopkins Universitesi’nde The Data Scientist’s Toolbox ve Virginia Üniversitesi’nde Marketing Analytics sertifika programlarını tamamlamıştır. 2017 yılında ise MEF Üniversitesinde "Büyük Veri Analitiği" yüksek lisans programını tamamlamıştır. Serkan Ceran’ın uzmanlık alanları arasında kestirimsel analitik, non-linear modelleme, marketing mix modelleme, ROI/ROMI ve reklam etkinliğinin ölçülmesi, ve fiyatlama araştırmaları yer almaktadır.

Yaklaşık 20 yıldır araştırma sektöründe olan Serkan dönem dönem Arçelik, Turkcell, Digiturk ve Coca-Cola gibi kilit müşterileri yönetmiş 2014 yılı başından beri de Ipsos Pazarlama Bilimi Modelleme ve Fiyatlama bölümünü yönetmektedir.
 
Dönem dönem Araştırmacılar Derneği'nde "Model Düşüncesi" dersleri vermektedir. "Araştırmada Yenilikler" ve "Kristal Elma" gibi etkinliklerde konuşmacı olarak yer almaktadır.

Kalender Karakoç, Obase

Kalender Karakoç , lisans eğitimini 2009 yılında Ondokuz Mayıs Üniverstesi İstatistik Bölümü'nde tamamlamıştır. Müşteri analitiği, CRM, tahminleme (forecasting) üzerine çalışmalar yapmaktadır. 
 
Sırasıyla, Yıldız Holding Bizim Toptan, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda çalıştıktan sonra, 2017 yılından itibaren Obase Bilgi Yönetimi ve Danışmanlık Şirketi'nde (www.obase.com) Analitik Bilgi Yönetimi Danışmanı olarak kariyer hayatına devam etmektedir. 2017 yılında ise MEF Üniversitesinde "Büyük Veri Analitiği" yüksek lisans programını tamamlamıştır.Kalender Karakoç, yurtiçinde sektörlerinde lider firmalarda aktif olarak veri analitiği alanında projelere devam etmektedir.

Sosyal Medya

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x